fbpx

Zpracování osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsem Denisa Hirková, OSVČ:  05225591

Mám aktivní webovou prezentaci na adrese: www.jidelnicky-tcm.cz

Pro poskytování služeb a provoz webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů
1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
Pokud poptáváte mé služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FAKTURAČNÍ ADRESA, EMALOVÁ ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO

Z jakého důvodu?

Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

2. Zpracování osobních údajů v případě závazné objednávky služby
Pokud zakoupíte službu či produkt, budu pracovat s údaji, které vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa. Dále emailová adresa a telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, aby jsem splnila naši smlouvu – dodala vám objednaný produkt. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění služby a poté 1 rok od poslední komunikace, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Newslettery (obchodní sdělení)
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste mi to při nákupu, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu: Denisa.hirkova@email.cz

II. Kdo se k datům dostane?
Vaše data zůstanou u mě. Žádné další subjekty či organizace se k nim nedostanou.

III. Co byste dál měli vědět
Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese  denisa.hirkova@email.cz nebo volejte na tel. +420 725 668 309

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.3.2022